Terugblik

Het eerste digitale, interbestuurlijke congres over de uitvoering van het klimaatakkoord is nu een feit. Op het congres was veel aandacht voor interbestuurlijke samenwerking, betaalbaarheid en het op orde komen van het speelveld (incl. bevoegdheden), de uitvoeringslasten en ruimte voor het in de vingers krijgen van deze - voor decentrale overheden - nieuwe rol in het energie systeem.

Met meer dan 400 deelnemers over de dag verspreid, 37 thema-sessies over alle aspecten van het klimaatakkoord en een totaal van 112 sprekers was de dag vol en divers. De satirische nieuwsshow van de SPELD live voorzag ons van een luchtige afsluiter op het inhoudelijke programma.

Alle plenaire gesprekken van het congres zijn op deze pagina terug te kijken. Ook zijn op deze pagina de deelsessies die opgenomen zijn terug te kijken en kunt u de PowerPoint presentaties van alle deelsessies terugvinden.
Het congres bestond uit twee programma delen. Een ambtelijk ochtendprogramma, geopend door (afdelings)directeuren Albert Vermuë (VNG), Meindert Smallenbroek (Unie van Waterschappen) en Jan Herman de Baas (IPO) en gevolgd door twee volle rondes met thema-sessies. En een bestuurlijk middagprogramma, geopend door bestuurders Lot van Hooijdonk (VNG), Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen) en Jop Fackeldey (IPO), opgevolgd door een gesprek met de directeuren Leonard Geluk (VNG) en Meindert Smallenbroek. Met daarna twee volle rondes van thema-sessies over alle onderwerpen van het klimaatakkoord. Kijk hieronder de programmaonderdelen naar wens terug.

Naslag
Bekijk hier alle beschikbare presentaties terug van het ambtelijke en bestuurlijke programma van het congres Klimaatakkoord decentraal.


Presentaties en opnames Ambtelijk programma

Plenair 

Opening en welkom door Rob Koops met Meindert Smallenbroek, Albert Vermuë en Jan Herman de Baas.Interview door Rob Koops met Suze Gehemmet dagvoorzitter en sprekers 

 

Interactieve plenaire afsluiter met De Speld LIVE Sessies

1.1 De spagaat van de regiefunctie en de Warmtewet

  

1.2 Energietransitie en de Omgevingswet, hoe gaat dat juridisch? 

 

1.3 Route naar verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Presentatie Delft | Presentatie Eindhoven | Presentatie sectorale routekaart  

 

1.4. De inwoner als mede-eigenaar en mede-financierder van de energietransitie
Presentatie Siward Zomer | Presentatie VNG

 

1.5 Ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied1.6. Het regionale gesprek over mobiliteit

 

1.8. Veenweide: de Friese aanpak1.9 Do’s en Dont’s; participatie & weerstand in het RES-proces2.2. Utiliteit in aardgasvrije wijken 
2.3. Integraal werken aan de klimaatopgave: hoe bereik je dat samen aan de omgevingstafel?2.4. Hoe bepalen we de kosten en baten voor bewoners?
Geen opname.

2.5. Aquathermie – collectieve warmte uit water voor de wijk2.7. Belofte van groen gas en waterstof2.8. Gluren bij de buren; hoe gaan we aan de slag met de wijkgerichte aanpak?
Geen opname.

2.9. Hoe financieren we de uitvoering van het Klimaatakkoord?Presentaties en opnames Bestuurlijk programma

Plenair 
Opening en welkom door Rob Koops met Lot van Hooijdonk, Dirk-Siert Schoonman, Jop Fackeldey, Leonard Geluk en Meindert Smallenbroek In gesprek met Deltacommissaris Peter GlasGesprek met Niels Hanskamp over wetgevingstrajectGesprek met de voorzitter van studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, Bernard ter Haar Sessies

1.3. Energietransitie en de Omgevingswet, hoe gaat dat juridisch? 1.4 Wie krijgt de warmte? De Regionale Structuur Warmte en de Transitievisie Warmte
Presentatie Drechtsteden | Presentatie West Brabant1.5. Route naar verduurzamen maatschappelijk vastgoed 
Presentatie Dordrecht | Presentatie Lingewaard | presenatie sectorale routekaart
1.6 Internationale samenwerking op de energietransitie 

Geen opname.

 

1.9 Veenweide: de Friese aanpak1.10 Een goed gesprek over netcapaciteit, kansen en vraagstukken 
Presentatie Alliander | Presentatie VNG2.1. Energiewet - de lang verwachte belofte? 2.3 Ruimtelijke uitdaging bij de uitvoering van het klimaatakkoord en klimaatadaptatie: hoe past het in de ruimte?2.4. Hoe kunnen de Cluster Energiestrategie (CES) en RES elkaar versterken? 2.5. Sturen op woonlastenneutraliteit; het moet haalbaar en betaalbaar
Geen opname.


2.7. Gesprek met studenten van TU Delft over gebiedsontwikkeling in 2050 
Presentatie TU Delft | Presentatie Rotterdam2.8 Een decentrale blik op waterstof & groen gas